Firmaların en değerli sermayesi markalarıdır.

Tasarımın marka değerini arttırdığı ve rekabet avantajı yarattığı tartışmasız bir gerçektir. Rekabetçi olmak da rakiplerinden daha farklı çözümler üretmeyi gerektirir.

TV Kanalları için para kazanmanın tek yolu olan reklamları; markalaşmaya çalışan veya markanın devamlılığını sağlamak isteyen firmalar verir. Ancak markalaşma sürecini tamamlamamış TV kanallarında, müşterilerin kendi markalarını tanıtmaları yani reklam vermeleri güçleşir. Çünkü çoğunlukla reklam veren firmalar, reklamını yayınlandığı TV kanallarından daha fazla markalaşmıştır.

Bu gerçeklikle; Tasarım Grubu, yayın içeriklerini, görsel bütünlük ve farklılıkla destekleyerek, A Haber marka imajını oluşturmayı ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlamıştır.

BBC, Al-Jazeera gibi bir çok yabancı TV kanalı, internet sitelerinden TV görsellerini paylaşırken, nedense Türk TV'leri bu uygulamayı önemsemiyor ya da mesafeli duruyor.

Biz A Haber olarak "ekran görsellerimizi" internet sitemizde paylaşıyoruz. Amacımız, sektörde görsel kaliteyi arttırmak, genç meslektaş ve adaylar için çıkış noktası belirlemek ve yeni açılacak kanallar için referans olabilmek.

Dileriz ki; Türkiye'de yayın yapan bütün kanallar tıpkı yabancı meslektaşlarımız gibi "ekran görsellerini" internet sitelerinde yayınlar.

 

Levent Coşkun
Creative Director

Kategoriler